GIỚI THIỆU

“Nghị lực và ngạo nghễ”, bà Hồ Thị Mười được ví như cây Sâm Ngọc Linh của núi rừng, cùng theo dõi hành trình cuộc đời và kiến tạo phát triển cộng đồng cùng với Hợp tác xã cộng đồng Ngọc Linh